Oferta

Służymy pomocą osobom, które rozpoczynają działalność gospodarczą ,wspólnie określamy rodzaj prowadzonej ewidencji i najbardziej korzystny sposób opodatkowania.

W ofercie naszej firmy znajdą Państwo:

Podatkowa księga przychodów-rozchodów

ocena dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym bieżące ewidencjowanie operacji gospodarczych

Więcej

Kadry i płace

sporządzanie i prowadzenie teczek osobowych pracowników zleceniodawcy sporządzanie list płac dla pracowników Zleceniodawcy

Więcej

Zryczałtowane formy opodatkowania

prowadzenie ewidencji przychodów, sporządzanie ewidencji dla potrzeb podatku VAT

Więcej

Księgi handlowe

bieżące ewidencjowanie operacji gospodarczych sporządzanie miesięcznych wydruków ksiąg handlowych sporządzanie ewidencji dla potrzeb podatku VAT

Więcej

Nasi Klienci

Wśród naszych Klientów były i są firmy o różnorodnym profilu działalności i należą do nich między innymi:

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12